Vaka Örnekleriyle Lateks Alerjileri

Vaka Örnekleriyle Lateks Alerjileri

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/67.latex_.pptx" viewer="microsoft"]
Astımın Güncel Tedavisi

Astımın Güncel Tedavisi

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/53.astimtedavisi.pptx" viewer="microsoft"]
Rinit Semptomlarında Tedavi

Rinit Semptomlarında Tedavi

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/39.allerjikrinit.pptx" viewer="microsoft"]
Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisine Pediatrik Yaklaşım

Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisine Pediatrik Yaklaşım

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/38.allerjikriniturtiker.pptx" viewer="microsoft"]
Alerjik Rinit: Klinik Bulgular ve Tanı

Alerjik Rinit: Klinik Bulgular ve Tanı

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/37Allerjikrinitdr-1.pptx" viewer="microsoft"]
Alerji ve Alerjik Nezle

Alerji ve Alerjik Nezle

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/36.Allerjikrinithalk.pptx" viewer="microsoft"]
Alerjik Rinitli Hastaya Yaklaşım

Alerjik Rinitli Hastaya Yaklaşım

[embeddoc url="https://ahmetakcay.com/wp-content/uploads/2020/01/35.Allerjikriniteczaci.pptx" viewer="microsoft"]