Çocuklarda İlaç Alerji Testi

Çocuklarda ilaç alerji testi çok zahmetli bir testtir. Yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir. Bu testin çocuklara uygulanması  sadece çocuk alerji uzmanlarınca yapılmaktadır. Bunun sebebi testin riskli olması ve yapılması, değerlendirilmesi için ciddi bir eğitim ve deneyim gerekmesinden dolayıdır.

Çocuklarda İlaç Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Önce çocuğun muayene edilmesi gerekmektedir Muayenede ilaç alerjisi hikâyesinin alınması gerekir. Nasıl bir reaksiyon geliştiği, ne zaman geliştiği, ilaç alerjisinin ciddiyeti ayrıntılı bir şekilde öğrenilir. Daha sonra alternatif ilaç kullanma durumu değerlendirilir. İlaç alerjisi testi gerekip gerekmediğine karar verilir. Daha sonra ilaç alerjisi testine karar verilen çocuğa test yapılması için gerekli hazırlıklar yapılır. Hemşire gözetiminde ve gerekli durumlarda monitörize edilerek test yapılır.

 Çocuğun konforu da önemlidir. Bu nedenle çizgi film izlerken ve kalp hızı kontrol altında izlenirken test uygulanmaya başlanır. 20 dakika aralıkla antibiyotik uygulaması yapılır. Test sonucunda gerekli durumlarda ilaç yüklemesi yapılır. Daha sonra test raporu verilir.